Loading...

bị tắt kiếm tiền do google khoá kiếm tiền kênh youtube

bị tắt kiếm tiền do Google Khoá kiếm tiền kênh youtube


Bước 2: nhìn xem mục có chữ "Tài khoản AdSense được liên kết" nhấp chuột chọn vào chữ đó
Bước 3: Màn hình mới hiện ra.\Chọn nút có chữ "thay đổi"
Bước 4: đăng nhập vào tài khoản " Gmail " và có Google Adsense đang hoạt động được
Bước 5: chọn nút Lưu Chuyễn hướng thay đổi là Xong .!
----------------------------------------
Xin chúc các Bạn thành Công
nếu có thắc mắc vui lòng viết phía dưới hoặc liên hệ facebook của tôi.
tôi sẽ hướng dẫn các bạn.!

http://youtube.com/account_monetization

hướng dẫn bật "kiếm tiền" cho youtube của bạn cự đơn giản, cực dễ hiểu... khi tat kiem tien do trung thong tin của bạn.!
bị tắt kiếm tiền do Google Khoá kiếm tiền kênh youtube
bat tai khoan adsense bi tat kiem tien do trung thong tin
----Các bước thực hiện như sau----------------------------
Bước 1: vào liên kết này

loading...

Comment : Bị tắt kiếm tiền do google khoá kiếm tiền kênh youtube

Video liên quan