Loading...

khóa học bán hàng qua mạng xã hội bán hàng

KHÓA HỌC BÁN HÀNG QUA MẠNG XÃ HỘI bán hàng

Khi các hoạt động Telemạng xã hội, SMS, email có khuynh hướng bị giảm hiệu quả, tác động xấu đến hình ảnh thương hiệu do khách hàng cảm thấy bị làm phiền và mất thời gian. Việc tiếp cận khách hàng thông qua mạng xã hội không những là giải pháp cộng thêm cho chiến lược mạng xã hội mà còn giải quyết nhiều nhược điểm với mô hình trên.

Việc kết nối khách hàng thông qua mạng xã hội sẽ giúp đội ngũ mạng xã hội của doanh nghiệp có được những lợi thế như: hiểu được tâm lý, hành vi khách hàng sâu hơn thông qua các hoạt động công việc, gia đình, hay giải trí; tương tác thông qua mạng xã hội sẽ dễ dàng tiếp cận hơn; tiết kiệm thời gian đi lại, cũng như chi phí kết nối.

loading...

Comment : Khóa học bán hàng qua mạng xã hội bán hàng

Video liên quan