Loading...

làm thế nào để sử dụng đồng tiền thông minh?

Làm thế nào để sử dụng đồng tiền thông minh?

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, số tiền tiết kiệm nên đầu tư vào đâu cho hợp lý và hạn chế rủi ro? Ông Đoàn Đức Minh -- Chuyên gia tài chính cá nhân sẽ tư vấn về chủ đề này.

loading...

Comment : Làm thế nào để sử dụng đồng tiền thông minh?

Video liên quan